Training voor jachthonden niveau C/B

Zelfwerkzaamheid

Van oudsher verzorgde de KNJV de opleiding voor jachthonden. Sinds 2018 is de structuur gewijzigd en zijn de opleidingsgroepen verzelfstandigd. Wij hadden al eerder een zelfstandige opleiding voor jachthonden onder de naam “CaniLibre”, vrij vertaald als “vrije hond”. De gedachte hier achter is dat de hond vanuit vrijheid met ons moet willen en kunnen samenwerken. Uiteraard stellen we hierbij onze grenzen, maar dat mag nooit ten koste van de hond gaan.

Binnen CaniLibre gaat de training verder dan uitsluitend het uitzetten van de SJP-oefeningen die deelnemers moeten kennen en kunnen alvorens redelijk succesvol aan proeven te kunnen deelnemen. Ons doel is een voorjager en hond op grond van onze kennis en ervaring te begeleiden naar wat haalbaar is voor juist die combinatie. De meeste cursisten beginnen dan ook met privétrainingen waarin we met elkaar aan de basis van gehoorzaamheid werken. Van daaruit bouwen we samen verder aan het verhogen van de moeilijkheidsgraad. Belangrijk is dat baas en hond er beiden plezier aan beleven en vooral leren samen te werken. Een voorjager die zijn hond niet kan lezen komt vroeg of laat in de problemen.

Buiten de privétrainingen werken we in kleine groepjes van maximaal 5 combinaties. Op die manier kunnen we ook in een groep maatwerk blijven leveren en kan iedereen de nodige aandacht krijgen. Daarnaast krijgen cursisten huiswerk mee. Bij beginnende cursisten volgt na de training een korte samenvatting per mail zodat iedereen gericht met zijn of haar eigen hond aan de slag kan. Zo vertalen wij “training” in “gedragsbegeleiding”!

Onze instructeurs zijn allemaal minimaal gekwalificeerd als Kynologisch Instructeur. 

Locatie

De trainingen worden in principe gehouden op ons eigen (volledig omheinde) terrein van ruim 2 ha aan de Zwarte Dijk 45 te Rijen. We hebben daar de beschikking over water, bos en weiland. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eens een ander terrein op te zoeken.

Vragen

Voor al uw vragen kunt u contact met ons opnemen via email of telefoon.

Privé training voor (probleem)honden

Individuele training

Op verzoek bieden wij privé trainingen aan voor hondeneigenaren die liever individuele aandacht bij de training krijgen. Dat kan zijn omdat ze aan een specifiek gedrags- of trainingsprobleem van hun hond willen werken (jacht en/of gehoorzaamheid) of omdat ze op reguliere tijden niet kunnen of bijv. omdat ze eerst zelf beter met hun hond willen leren omgaan alvorens in een groep(je) verder te trainen. Zo heeft ieder een eigen reden om apart te willen trainen. In principe is alles bespreekbaar.

Een privé training op ons terrein duurt 50 minuten en kost € 40,00. Bij afname en betaling van 4 trainingen in één keer bedragen de kosten € 150,00.

Privé training per uur kost € 48,00 elk volgend kwartier € 12,00.

Bij training op eigen locatie bedragen de reiskosten € 0,30/km.

Training in een groep(je)

Het is ook mogelijk in een kleine groep te trainen waarbij aan bepaalde trainingsonderdelen op verzoek extra aandacht wordt besteed. Soms stelt men zelf een groepje samen, maar het kan ook zo zijn dat een aantal privé cursisten na verloop van tijd goed bij elkaar aansluit en graag samen verder wil gaan.

Zo`n trainingsgroepje telt minimaal drie deelnemers en maximaal vijf. De kosten bedragen per serie van 6 trainingen €90,00 (60 minuten)

De kosten voor de reguliere groepslessen maximaal 6 deelnemers bedragen € 105,00 voor een serie van 6 trainingen (90 minuten)

Interesse?

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.