Huisvesting en terreinen

Huisvesting en terreinenBegin 2016 hebben wij de dagopvang voor honden afgebouwd. Alleen in incidentele gevallen maken wij nog een uitzondering voor dagopvang.