Interesse in een stage?

Interesse in een stage?Geïnteresseerde studenten kunnen een mail sturen met daarin: gewenste stageperiode, aantal dagen per week, niveau van de opleiding, het leerjaar en opgedane ervaring.

NB: Stages voor minder dan drie dagen per week kunnen wij om praktische redenen niet honoreren.

Praktijkervaring opdoen met allerlei soorten honden en een inzicht krijgen in de bedrijfsvoering

Praktijkervaring opdoen met allerlei soorten honden en een inzicht krijgen in de bedrijfsvoeringIn de praktijk betekent dit dat studenten van de opleidingen dierverzorging met ons meelopen bij de verzorging en het trainen van onze honden. Daarnaast doen ze ervaring op bij de uitlaatservice & hondencrèche Canicare die op onze terreinen is gevestigd.
Voor de studenten heeft dit het voordeel dat ze praktijkervaring opdoen met allerlei soorten honden en een inzicht krijgen in de bedrijfsvoering. Waarom doen wij de dingen zoals we ze doen, hoe zou het anders kunnen en wat zijn mogelijk verbeterpunten? Allemaal vragen die in een stageperiode aan de orde komen.

Voor ons is zo`n stageperiode altijd weer aanleiding kritisch naar onszelf en de bedrijfsvoering te kijken en elk "stapje" opnieuw onder de loep te nemen en vanuit andere ogen naar ons bedrijf te kijken. Daarnaast geven méér handen op het bedrijf tegelijk ook meer ruimte voor aktiviteiten met de honden. Stagiaires kunnen extra wandelen, extra trainen, extra fietsen, extra borstelen, etc.

Van de Tuindershof is Aequor erkend leerbedrijf

Van de Tuindershof is Aequor erkend leerbedrijfDe Tuindershof is sinds 2008 een door Aequor erkend leerbedrijf. De huidige erkenning loopt tot 2014 voor leerniveau 3 en 4.
Aequor is het Kennis- en Communicatiecentrum voedsel en leefomgeving en zorgt onder meer voor de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoeften van de beroepspraktijk.
Aequor bepaalt of bedrijven geschikt zijn als opleidingsbedrijf aan de hand van criteria, vastgesteld door de bedrijfstakken uit de "groene sector". Daarnaast verleent de bedrijfsadviseur van Aequor ondersteuning om de kwaliteit van het opleiden te verbeteren.